Polyx ® -Oil Effect Natural: Dầu tạo bề mặt tự nhiên và thô

  • Mã sản phẩm:
  • Giá : Liên hệ

  • Lượt xem: 713
  • Mô tả:

    Polyx ® - Oil Effect Natural phù hợp để bảo vệ và lớp phủ bề mặt gần như vô hình của gỗ sáng màu ở khu vực trong nhà, chẳng hạn như sàn gỗ và bề mặt đồ nội thất.
  • Mua hàng


Trong suốt, mờ, cho nội thất
Rất khuyến khích cho sàn gỗ, gỗ khối, ván gỗ, OSB và sàn gỗ; cũng thích hợp cho đồ nội thất và các tấm dán cạnh
Polyx®-Oil Effect Natural bảo tồn đặc tính tự nhiên của gỗ.
Số lượng lớp phủ: Đối với sàn, tối đa một lớp với Polyx®-Oil Effect Natural. Một lớp thứ hai sẽ được thực hiện với Osmo Polyx®-Oil rõ ràng.
Kích thước có thể: 0,75 l; 2,5 l;

Sản Phẩm liên quan

[0]