Chứng chỉ Certificate Chopping Board (An toàn khi sử dụng cho thớt chế biến thức ăn)

Đăng bởi: admin, ngày 17/10/2019 11:34:15

Dầu Osmo đjat chứng chỉ Certificate Chopping Board - sử dụng an toàn cho gỗ làm thớt, an toàn khi chế biến thức ăn. Chi tiết vê chứng chỉ bên dưới.